METODA MONTESSORI

Na czym polega metoda nauczania Marii Montessori:

 • Praca indywidualna - Dzieci pracują swoim tempem, a nauczyciel podąża za nimi, nie przeszkadza

 • Samodzielność - Dzieci mają prawo wybrać miejsce i formę pracy, zachowując pewne obowiązujące w przedszkolu reguły. W ten sposób dzieci uczą się oceny swoich umiejętności

 • Dzieci w grupie są zróżnicowane wiekowo - Uczą się życia w zależności między sobą, obowiązujących reguł społecznych oraz przestrzegania zasad „nie niszcz”, „nie rań”, „nie przeszkadzaj”

 • Porządek - Dzieci uczą się pilnować porządku w swoim otoczeniu, ale też w swoim działaniu

 • Lekcja ciszy - Dzieci uczą się współpracować ze sobą biorąc udział w zajęciach zarówno indywidualnych jak i grupowych, które odbywają się w przyciszonej atmosferze

 • Koncentracja - Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań

 • Praca z materiałem Montessori – Prezentacja dokonana przez nauczyciela oraz zachęcanie do posługiwania się tym materiałem zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dydaktycznym

Maria Montessori – włoska lekarka i pedagog dzięki swoim wieloletnim obserwacjom stworzyła metodę wychowawczą kładącą nacisk na swobodny rozwój dzieci. Metoda oparta jest na spostrzeżeniach, że dziecko:

 • potrafi samo dokonać wyboru;

 • ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeśli jest zainteresowane tym co robi;

 • lubi powtarzać ćwiczenia;

 • nie domaga się nagród;

 • lubi porządek i sensowne zajęcia;

 • poczucie godności wzrasta u dziecka, kiedy ma możliwość wybrania zajęcia i wykonania go we właściwym dla siebie czasie;

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko samo wybiera, z jakich materiałów, pomocy chce skorzystać. Naszą rolą jest motywowanie i wskazywanie ścieżek rozwoju, jednak to przede wszystkim dziecko ma być aktywne. Jasne i konsekwentnie przestrzegane zasady (np. dbanie o porządek) zapewniają dziecku bezpieczeństwo i poczucie sensu.

Pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo. Przebywanie w grupie dzieci w różnym wieku sprzyja rozwojowi społecznemu: starsze dzieci uczą się pomagać młodszym, a młodsze dzięki towarzystwu starszych szybciej się usamodzielniają. Program jest  zindywidualizowany, ponieważ każde z dzieci rozwija się w nieco innym tempie.

Program układamy tak  by dzieci uzyskiwały wiedzę we właściwym dla siebie czasie (nie za wcześnie i nie za późno). W osiągnięciu tego celu pomagają nam materiały dydaktyczne zaprojektowane zgodnie z zasadą, że dziecko uczy się całym ciałem. Przedstawiła ją Maria Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Przyjęła, że dziecko powinno rozwijać się motorycznie, sensorycznie, emocjonalnie,  intelektualnie i duchowo. Materiały w sali umieszczone są tak, aby każde dziecko mogło z nich samodzielnie korzystać (brać, przenosić, odkładać na miejsce).

Nasz sposób myślenia o dzieciach, ich możliwościach i rozwoju dobrze oddaje opowieść Marii Montessori:

"Pozwólcie, że skupimy się teraz na dziecku w wieku około 2 lat i jego potrzebie chodzenia. Taka potrzeba jest dla niego zupełnie naturalna, ponieważ musi ono przygotować się do bycia dorosłym więc musi zbudować w sobie wszystkie potrzebne ku temu zdolności. Dziecko w wieku 2 lat jest całkiem zdolne, by przejść 2– 3 kilometry, a także wspinać się, jeśli dobrze się do tego nastawi. Najbardziej podobają mu się te najtrudniejsze do przejścia etapy. Musimy pamiętać, że dziecięcy pomysł na chodzenie jest zupełnie inny od naszego. Nasze wyobrażenie, że długie spacery przewyższają jego zdolności bierze się stąd, że chcielibyśmy, by chodziło w naszym tempie. Jest to pomysł tak niedorzeczny jak to, że my dorośli moglibyśmy dotrzymać kroku koniowi. Widząc nas bez dechu, koń mógłby wtedy powiedzieć (jak często mówimy do dziecka): Oj, nie dobrze. Wskakuj lepiej na mój grzbiet i dostaniemy się tam razem. Jednak dziecko nie próbuje ‘dostać się tam’. Wszystko czego chce to po prostu iść. A ponieważ jego nogi są krótsze od naszych, nie możemy zmuszać go, by próbowało za nami nadążyć. To my musimy iść w jego tempie."

 

Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela
…jest bycie zdolnym, by powiedzieć:
"Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała"

Maria Montessori