PROGRAM

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i zawiera się w pomocach rozwojowych. Przedszkole realizuje program, poprzez pracę z materiałem rozwojowym, w czasie tzw. pracy własnej oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

 

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 3 godziny.

Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenie i zaspokajać różnorodne potrzeby poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych. Nauczyciel pomaga dziecku zgłębiać tajniki matematyki, języka czy otaczającego świata poprzez pracę z odpowiednio dobranymi materiałami.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia - czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu.

Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Wspomagamy rozwój dziecka poprzez odpowiedni dobór materiału montessoriańskiego.

Zadaniem tego materiału jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego często nazywa się go materiałem rozwojowym. Jest on tak przygotowany, rozmieszczony i udostępniony dzieciom, by tworzyć logicznie uporządkowaną całość programową.

Stwarza on każdemu dziecku warunki do pracy nad własnym, indywidualnym rozwojem.

Oprócz oryginalnego materiału w klasie znajdują się jeszcze inne pomoce dydaktyczne wykonane samodzielnie przez nauczycieli.

Celem materiału rozwojowego jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji zgodnie z zasadą: „od konkretu do abstrakcji”.

Dziecko powinno najpierw dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, by mogło to potem odzwierciedlić w umyśle w postaci pojęć, relacji, zasad.

Nawiązując do słów Pascala „Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma w umyśle”.

PLAN DNIA

7.00 - 8.45 przyprowadzanie dzieci do przedszkola, czas swobodnej zabawy, śniadanie

9.00 - 12.00 praca własna z materiałami Montessori

Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera zadania, do wykonania którego jest już gotowe. Dziecko ćwiczy umiejętności, które opanowało lub podejmuje nowe wyzwania. Swobodnie wybiera miejsce i rodzaj pracy, pracując samodzielnie lub w małej grupie.

Możliwość spożywania śniadania po zakończonej pracy lub pomiędzy zadaniami.

12.00 -12.30 spotkanie w kręgu

12.30 -13.30 wyjście na podwórko lub spacer po okolicy

13.30 -14.00 obiad

14.00 -15.00 relaks (czytanie książek, słuchanie muzyki)

15.00 -15.15 podwieczorek

15.15 -17.30 zajęcia dodatkowe, czas swobodnej zabawy, odbieranie dzieci z przedszkola

Prowadzimy 3 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego i 1 raz w tygodniu zajęcia z logorytmiki.

Dopełnieniem naszej oferty jest rozszerzony program artystyczny. Raz w miesiącu Państwa dzieci będą miały okazję uczestniczyć w spotkaniach ze sztuką obejmujących pokaz multimedialny w zakresie historii sztuki. Prezentowane tu będą światowe dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury. Kluczowym elementem audycji będą występy instrumentalistów prezentujących różne style muzyczne.

Dodatkowo zajęcia świetlicowe prowadzone w godzinach popołudniowych będą miały w głównej mierze na celu rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci.

Oprócz tych zajęć w przedszkolu w czasie popołudniowym odbywać się będą zajęcia dodatkowo płatne, skierowane do dzieci chętnych. Są to: rytmika – zajęcia sportowe, muzyka, jesteśmy otwarci na życzenia i sugestie rodziców dotyczących wzbogacenia naszego programu o dodatkowe zajęcia tematyczne.

Drodzy rodzice, godziny między 7.00, a 8.45 traktujemy jako czas przyprowadzana Dzieci do przedszkola. Prosimy, aby Dzieci przyprowadzone były do przedszkola najpóźniej do godziny 8.45, ponieważ o 9.00 rozpoczyna się najważniejszy czas pracy dzieci podczas dnia – praca własna Montessori.