MISJA I CELE

MISJA

Od Małych Odkrywców do wielkich naukowców, lekarzy czy przedsiębiorców. Od pierwszych samodzielnych kroków  do mądrych, odważnych i odpowiedzialnych decyzji. Od uśmiechu na twarzy Dziecka do szczęścia Dorosłego i tych, którzy go otaczają.

CELE

W naszym przedszkolu najważniejsze są 3 cele:

  • nawiązanie autentycznej więzi z każdym z dzieci przez członków naszego zespołu,

  • realizacja dobrego programu, kładącego nacisk na rozwój intelektualny i społeczny dziecka,

  • otwartość na i dla rodziców, tak aby czuli się członkami naszej wspólnoty.

Nic nie zwalnia człowieka od odpowiedzialności za własne życie. Stąd proces wychowania powinien przygotować do działania, decydowania, wartościowania i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów w przyszłości. Aby dziecko to potrafiło, musi mieć zaufanie do własnych kompetencji i możliwości, musi sobie ufać i mieć poczucie własnej wartości. Kształtowaniu takiej postawy w naszym przedszkolu sprzyja dobrze wypełniana rola nauczyciela.

 

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się nie tylko inteligencja człowieka, ale całość jego zdolności psychicznych.”
Maria Montessori