Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się nie tylko inteligencja człowieka, ale całość jego zdolności psychicznych.”
Maria Montessori